Skjeberg Hundeklubb

Skjeberg Hundeklubb Styret 2017

Styret 2017

 

Leder: Arve Al Hansen, tlf: 918 11 683. mail: mhelehan@online.no

 

Nestleder: Anette Løvdal Olsen

Styremedlem: Heidi Alexandersen Seim

Styremedlem: Ida Mosbye

Styremedlem: Anita Å Gjermundsen, kasserer

Varamedlem: Inger-Ann Humlekjær

Varamedlem Ann-Mari Ingier